sobota, 26 października 2013

Błona komórkowa - ogólnie

Błona komórkowa oddziela komórkę od środowiska zewnętrznego. Z drugiej strony jednak umożliwia ona wymianę substancji miedzy komórką a otoczeniem, a także wymiany informacji między komórkami. Jest więc podstawową strukturą budującą komórkę.

Schemat budowy błony komórkowej. Źródło: Wikipedia


Błonę komórkową budują:

  • Fosfolipidy (fosfatydylochina i fosfatydyloetamnolamina):
    • Formują podwójną warstwę, w której części hydrofilne (tzw. główki) znajdują się po zewnętrznej stronie, a tzw. ogonki, czyli elementy hydrofobne są ustawione do wnętrza błony. Podwójna warstwa fosfolipidów jest przepuszczalna dla małych cząsteczek, które nie mają ładunku elektrycznego, np. tlen, dwutlenek węgla, azotu.
  • Białka:
    • Dzielą się na białka integralne, które przebijają błonę i powierzchniowe, które są przyłączone do błony. Stanowią one około 50% masy błony i mają ogromne znaczenie funkcjonalne. Dzięki nim możliwy jest transport substancji organicznych za sprawą kanałów jonowych, są także enzymami katalizującymi, receptorami i tworzą pompy do przenoszenia jonów wbrew gradientowi stężeń. Mogą również służyć jako połączenie między komórkami. 
  • Węglowodany.

Na podstawie Podstawy fizjologii medycznej, Jolanty Jaworek.

Informacje pokrewne:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz